logo ukm
logo ifolio

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
Dr. Anuar Mikdad
Fakulti Undang-undang
Prof. Madya Dr. Shahrul Mizan Ismail
Fakulti Pendidikan
Dr. Fariza bt Khalid
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Dr. Mohd Nasir Bin Selamat
Fakulti Sains Kesihatan
Dr. Mazlyzam Abdul Latif
Fakulti Pengajian Islam
En. Anwar Fakhri Omar
Fakulti Sains & Teknologi
Prof. Madya Dr. Ramlan Omar
Fakulti Teknologi & Sains Maklumat
Prof. Madya Dr. Noraidah Sahari
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Dr. Kamarul Baraini binti Keliwon
Pusat Citra
Puan Fatin Hazwani
Pusat Permata Pintar
Dr. Chin Siew Xian
Fakulti Farmasi
Dr. Ng Shiow Fern
Fakulti Pergigian
Dr. Ho Ting Khee

We recommend the use of the following modern browsers:

Get Chrome Get Firefox
Authentication

Forgot Password

Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran (CTELT) ifolio.ukm@gmail.com
2011-2021 © Universiti Kebangsaan Malaysia.